Cogitandus logo

Hoe écht Continu Verbeteren in Organisaties door Operationeel te Leren

Verbeterprojecten

The inside of a tube
Photo by Dan Schiumarini on Unsplash

Projecten gerelateerd met Verbeteren van Veiligheid & Kwaliteit

Veel systemen, processen of procedures beschrijven alleen hoe werk gepland is. Ze gaan ervan uit dat alle risico's permanent zijn. Niets is minder waar... Daarom blijven kwaliteitsproblemen bestaan en ongelukken gebeuren.

Medewerkers vragen om aandachtiger te zijn en geen fouten te maken, leidt niet tot een betere kwaliteit. Net zoals werknemers vragen om meer voorzichtig te zijn niet zal vermijden dat er een ongeval gebeurt.

Enkel focussen op uw medewerkers om betere kwaliteit te bereiken of minder incidenten te hebben, zal niet werken. Alleen vertrouwen op uw systeem al evenmin. Wat telt is de interactie tussen uw systeem én uw werknemers. Elke procedure is onvolledig en uw werknemers vervolledigen het systeem. Medewerkers balanceren constant tussen efficiënt werken en hun taak tot een goed einde brengen.

We observeren werk in uitvoering, hoe het werk in realiteit wordt uitgevoerd. We gaan in leermodus door de juiste vragen te stellen aan de juiste doelgroep. Dit stelt ons in staat om te detecteren waar uw systeem faalt.

Door de context te begrijpen van de werknemers die direct betrokken zijn bij kwaliteits- of veiligheidsproblemen, komen we tot eenvoudige verbeteringen die voornamelijk door het team zelf kunnen worden doorgevoerd. Op die manier kunnen we de prestaties en de veerkracht van uw managementsysteem met succes verbeteren.