Cogitandus logo

Hoe écht Continu Verbeteren in Organisaties door Operationeel te Leren

Assessments

glasses upside down on a table
Photo by Nick Hillier on Unsplash

Compliance & Due Diligence Audits

Compliance audits

De meeste systemen, processen en procedures beschrijven alleen hoe werk gepland is...

'Werk volgens plan' wil zeggen dat elke taak perfect kan verlopen zoals ze gepland is. Fouten vermijden is de norm stellen om perfectie te bereiken, maar medewerkers zijn mensen en die zijn niet in staat om het perfecte resultaat te behalen. Enkel in het begin werkt alles zoals verhoopt, als zelfs dat al waar is ...

In onze benadering om het verhaal achter niet-naleving te begrijpen, bekijken we de volledige context. Er zijn meerdere redenen waarom iets op een bepaald moment tot een niet-naleving heeft geleid. Door te luisteren naar de mensen die het werk doen en hen te betrekken bij het vinden van oplossingen die bij voorkeur binnen hun invloedssfeer liggen, bekomen we hun buy-in. Uw organisatie laten leren en uw systeem veerkrachtiger maken, zo werkt échte continue verbetering!

Due diligence audits

In geval van (internationale) acquisities en verkooptransacties is een due diligence van belang om de risico's en kosten in verband met die transacties in kaart te brengen.

Wij bieden onze kennis en ervaring aan om de naleving en implementatie van wettelijke en andere vereisten te controleren. Door middel van een onafhankelijke en neutrale analyse, op basis van bezoeken ter plaatse, documentcontroles en interviews, bekijken we de kwaliteits-, veiligheids- en milieuprestaties van het bedrijf dat gaat worden overgenomen. Onze bevindingen worden opgelijst in een leesbaar rapport.