Cogitandus logo

Hoe écht Continu Verbeteren in Organisaties door Operationeel te Leren

People standing in the shade

Ik ben niet geïnteresseerd in het behoud van de status-quo; ik wil hem omverwerpen.

Niccolò Machiavelli 1469-1527
Man spreading his arms in the sunrise

Opleiding

Gedurende vele jaren hebben we gepoogd om werknemers 'meer zorg te laten dragen voor' en 'meer aandacht te laten schenken aan' wat ze doen, opdat ze geen fouten zouden maken. Het lijkt erop dat we dit pad zo lang als mogelijk bewandeld hebben. Het eenvoudigweg aan werknemers vragen om voorzichtiger te zijn, vertaalt zich niet in 'meer voorzichtige' werknemers ...

5 hands doing a fistbump

Coaching

Verloopt elke opdracht of taak in uw organisatie precies zoals gepland? Heb je ooit geprobeerd om te leren van het incident dat nooit gebeurd is? Als het antwoord op deze vragen 'neen' is, dan is een Learning Team wat u zoekt om échte verandering te laten plaatsvinden!

glasses upside down on a table

Assessments

'Werk volgens plan' wil zeggen dat elke taak perfect kan verlopen zoals ze gepland is. Fouten vermijden is de norm stellen om perfectie te bereiken, maar medewerkers zijn mensen en die zijn niet in staat om het perfecte resultaat te behalen.

The controls of a plane

Managementsystemen

Voor heel wat bedrijven is het behalen van ISO-certificaten een 'must'. Zonder deze certificaten geen samenwerking... Afgezien van het voldoen aan deze klanteis, heeft de certificatie geen meerwaarde. De filosofie van het managementsysteem leeft niet op de werkvloer en wekt frustratie op bij directie en personeel. Enkele weken voor elke audit is het telkens weer 'alle hens aan dek' en het certificaat is niet meer dan een kader aan de muur in de inkomhal...

The inside of a tube

Verbeterprojecten

Veel systemen, processen of procedures beschrijven alleen hoe werk gepland is. Ze gaan ervan uit dat alle risico's permanent zijn. Niets is minder waar... Daarom blijven kwaliteitsproblemen bestaan en ongelukken gebeuren. Medewerkers vragen om aandachtiger te zijn en geen fouten te maken, leidt niet tot een betere kwaliteit. Net zoals werknemers vragen om meer voorzichtig te zijn niet zal vermijden dat er een ongeval gebeurt...

post-its on a wall

Incidentanalyse

Het enige wat klassiek gebeurt wanneer er iets misgaat, is het 'defecte' deel (lees 'de mens') vinden en een cyclus starten van 'name, blame, shame and retrain'... Hierdoor zou het je niet mogen verbazen dat sommige kleinere incidenten en de meeste bijna-ongevallen niet worden gemeld. Rapportering is functie van de hoeveelheid vertrouwen die uw werknemers in uw organisatie hebben. Medewerkers die bang zijn om gestraft te worden steken hun nek niet uit ...